S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a reklamačné podmienky Eurokom s.r.o. - prevádzkovateľ eupneu.sk

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

1. Objednávky pre súkromné osoby
Objednávky ponúkaného tovaru je možné realizovať cez internetový obchod (nákupný košík), e-mailom, telefonicky , osobne v predajni  Pneuservisu , Rastislavova 81, 040 01 Košice. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla objednávky, poprípade telefonicky. Po odoslaní objednávky cez internetový obchod bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 

2. Objednávky pre firmy
V prípade, že je daňový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho. Doporučujeme pri dodaní kuriérnou službou na dobierku ako dodaciu adresu uvádzať sídlo, alebo prevádzku firmy. Príjmový doklad vystaví kuriérna služba na príjmateľa zásielky. Akékoľvek zmeny na príjmovom doklade kuriérnej služby nie je možné z našej strany uskutočniť, tento úkon musíte následne žiadať od kuriérnej služby.
 

3. Termín dodania objednaného tovaru
Pokiaľ je tovar skladom v SR je doba dodania obvykle 1-5 pracovných dní. Pokiaľ je tovar na sklade u výrobcu je dodacia doba obvykle 5 – 12 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť Eurokom s.r.o. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania nie sú záväzné, podliehajú osobitnému  potvrdeniu objednávky a majú iba informatívny charakter.

V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru alebo ak si to objenávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade, že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.
 

4. Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky
Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zakázku je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru ( závisí od exkluzivity objednávaného tovaru ) s DPH. Pri odstúpení zákazníka od zmluvy v lehote vopred dohodnutej dodacej doby je táto záloha nevratná. Dohodntá dodacia doba je uvedená na zálohovej faktúre pre objednávajúceho.

V prípade, ak z nepredpokladaných príčin bude dodacia doba tovaru dlhšia, ako bolo dohodnuté, bude objednávajúci neodkladne upovedomený v snahe dosiahnuť dohodu o novej dobe dodania. Ak sa však objednávateľ rozhodne stornovať objednávku, bude mu platba vrátená bezhotovostným prevodom do 7 pracovných dní od oznámenia čísla účtu písomnou formou.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemncom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

 

5. Doprava tovaru
Služba je poskytovaná len na území SR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
Predávajúci si stanovuje poštovné a poplatok za dobierku . K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je uvedená pri prihlásení a v objednávke podla druhu a  váhy tovaru. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí tovaru od kuriéra. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať..
Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave je realizovaná prostredníctvom kuriérnych spoločností DPD v lehote do 24 hodín od vyskladnenia a prevzatia tovaru.
Cena za dopravu  kurierom DPD:  balík do 2kg= 4,80€ s DPH;   2,1 - 15kg= 6,60€ s DPH a 15 - 40 kg= 10,00€ s DPH.
Presná cena a možnosť dopravy sa dynamicky zobrazuje pri objednávke.
Pri osobnom odbere tovaru na  predajni v Košiciach dopravné neúčtujeme.

Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 

6. Spôsoby platby za tovar
Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru ( na predajni )

b) platba vopred - prevodom na účet ( po dohode s predávajúcim )

c) dobierka

 

7. Technické parametre dodávaného tovaru
Technické parametre tovaru uvedené v informáciách v e-shope sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil - uvedenie novšieho modelu - série, prípadne že ich zle uviedol už samotný výrobca tovaru.

   Montáž dodaného tovaru
Montáž tovaru musí vykonať odborný montážnik, servis, prípadne osoba, ktorá má s montážou daného tovaru dostatočné skúsenosti. V prípade že bol tovar montovaný neodborne hrozí zamietnutie prípadnej reklamácie zo strany výrobcu produktu.


8. Prevzatie tovaru
Objednaný tovar je možné prevzať osobne na našej adrese ( Rastislavova 81, 040 01 Košice ) ,alebo je tovar doručený kuriérnou službou DPD poprípade Slovenskou Poštou . Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi , ktorý tovar doručil a ktorý s ním spíše škodový záznam. Na neskoršie reklamácie mechanicky poškodeného tovaru nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a
skontrolované. Zákazník je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

9. Záruka 24 mesiacov
Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami. Na účely záručného listu slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predanom tovare. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 

10. Reklamácie
Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu skladov ( Rastislavova 81, 040 01 Košice ), poslať poštou alebo prepravnou službou ( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži. Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku neakceptujeme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť ( detailné informácie Vám poskytne prepravca, ktorým sa rozhodnete tovar poslať )
Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Dbajte na doručenie reklamovaného tovaru v čistom stave s odstránenými všetkými súčasťami, ktoré neboli zakúpené u nás.

 

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak je kupujúci fyzická osoba - objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania tovaru.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

V prípade vrátenia tovaru odstúpením od kúpnej zmluvy fyzickej osoby vzniká nám ako predajcovi nárok na úhradu poštovného a balného, o ktorého sumu bude ponížená celková vrátená suma.
Predavajuci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy ktorú bude poukazovať na účet kupujuceho náhradu škody ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to paušálne 20 € s Dph za predpokladu že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.

V prípade ak kupujúci odmietne prevziať tovar od dopravcu ,alebo si objednaný tovar neprevezme  na pošte v lehote 18 dní ,vzniká predavajúcemu právo vystaviť kupujúcemu fakturu za dopravu vo výške 20 € s Dph za predpokladu že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť do 15 dní od jej vystavenia.

 

12. Ochrana dát
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.eupneu.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane a zároveň súhlasí s občasným zaslaním e-mailovej informácie o novinkách alebo akciách uskutočňovaných portálom eupneu.sk
 

13. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky sú platné do odvolania.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Eupneu.sk

 

NzAwMTg4